2013: Zimný LARP: Príbehy Červenokamenskej pevnosti

Po prvýkrát sú vyslanci z Vlčích skál pozvaní priamo na hrad Červený kameň, kde ich počas veľkej zimnej slávnosti hostí samotný hradný pán Svätopluk Hájniček.

Medzi pálčivé témy, ktoré počas noci ťažia hlavy mocných šľachticov patrí udeľovanie nových práv elfom, ktorí sú v posledných rokoch šikanovaní aj vo vlastnom lese a nové práva pre dedinčanov.

Skupina šľachticov z ďalekého východu ponúka hosťom svoj obľúbený nápoj, ktorý však spôsobí u všetkých, ktorí z neho ochutnajú, nekontrolovateľný záchvat koktania.

Medzitým je počas veľkej náboženskej seansy nedávno zosnulý Donald McEesh, ako prvý príslušník klanu z Vysočiny, oficiálne vyhlásený za svätého.

Keď hodiny odbijú polnoc, vypukne veľká hostina, ku ktorej sú pozvaní všetci prítomní, vrátane hradného pána, nasledovaná tancovačkou a všeobecným veselím.

Hoci sa temnota tlačí cez rámy okien dnu, kto je vo svetle ohňa, dokáže sa veseliť.

Trailer

Kronika

Kronika 1314