2014: Letný LARP: Príbehy spod Vlčích skál

Zlodejský cech na čele s tajomným arcimajstrom ovláda Vlčie skaly, za zatvorenými dverami sa dohadujú tajné obchody, šľachtici sa obohacujú na úkor kráľovského majetku.

Z Kráľovského mesta prichádza skupina kňazov jašteričieho boha Myrmeka pod vedením jeho svätosti biskupa Hatéria a je okamžite tvrdo konfrontovaná s najvyšším kňazom Praotca vínnej révy.

O všetkom, čo sa v dedine udeje, informuje putovný papier s informáciami, známy ako Nov viny. Jedným z najobľúbenejších príbehov sa stáva Veveričiakova cesta do pekla.

Príslušníci klanu McEeshovcov z Vysočiny získavajú lukratívny post vyberačov daní. Všetky dane okamžite stúpajú nad únosnú hranicu a celá situácia končí verejným protestom a vyhnaním horalov z dediny.

Uprostred najtmavšej noci tri bosorky vyslovili ukrutnú kliatbu nad celou dedinou, privolali tmu, nešťastie a škrípanie zubov na všetkých, ktorí zostali medzi živými a svoj rituál posilnili krvou zavraždeného šľachtica Alesia Merlotiniho a ďalších čelných predstaviteľov vládnucej vrstvy v dedine.

Tma a nešťastie obchádza v lesoch, čierne zlo sa vkráda do sŕdc dedinčanov. Zostáva len veriť v lepší zajtrajšok.

Trailer

Kronika

Kronika 1314

Galéria

[srizonfbalbum id=1]