Blog Archives

Čarovná formulka

Poučenie o spracúvaní osobných údajov

 

Event Horizon o.z., so sídlom: Šalviová 40, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 234 480 (ďalej len „Event Horizon“) bude v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) spracúvať Vaše nasledujúce osobné údaje:

 

a) krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, dátum narodenia, pohlavie a ďalšie údaje povinne uvádzané v registračnom formulári, dátum registrácie, údaje o úhrade vstupného (t. j. číslo účtu, z ktorého bola platba zadaná, resp. informácia o tom, že platba sa vykoná v hotovosti, výška platby, dátum zaplatenia),

b) ďalšie osobné údaje dobrovoľne uvádzané v registračnom formulári alebo dobrovoľne nám poskytnuté, vrátane ďalších kontaktných údajov, napríklad účtov na sociálnych sieťach,

c) ďalšie osobné údaje získavané počas komunikácie s Vami, najmä údaje o Vašich predchádzajúcich skúsenostiach s LARP-ovými podujatiami, Vaše preferencie pri účasti na LARP-ových podujatiach a informácie o postave, ktorú budete na LARP-ovom podujatí stvárňovať.

 

Event Horizon bude v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas spracúvať na účel:

 

i) uzatvorenia resp. plnenia zmluvy, t. j. aby pre Vás mohla pripraviť podujatie, na ktoré sa registrujete, osobné údaje podľa písm. a), b) a c),

ii) ochrany svojich práv a oprávnených záujmov osobné údaje podľa písm. a),

iii)    vedenia štatistiky osobné údaje podľa písm. a), b) a c). Osobné údaje budú na tento účel anonymizované. To znamená, že na štatistické účely sa nebude spracúvať Vaše krstné meno a priezvisko, e-mailová adresa ani žiadne ďalšie kontaktné údaje ani číslo účtu;

iv) plnenia povinností v zmysle príslušných právnych predpisov osobné údaje podľa písm. a), b) a c). Ide napríklad o potrebu viesť potrebné záznamy v účtovníctve a

v) zasielania elektronickej pošty na účel priameho marketingu ďalších podujatí organizovaných Event Horizon v súlade s 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov osobné údaje v rozsahu krstné meno, priezvisko a adresa elektronickej pošty.

 

Na spracovanie osobných údajov podľa bodu i) až iv) sa Váš súhlas nevyžaduje.

 

Máte právo kedykoľvek Event Horizon zaslať písomnú žiadosť o skončenie zasielania správ podľa bodu v). Ihneď po doručení Vašej žiadosti bude Vaša e-mailová adresa vymazaná z databázy na účel podľa bodu v).

 

Vyplnením nepovinných položiek registračného formulára vyjadrujete súhlas s ich spracúvaním na vyššie uvedené účely. Aj ak nepovinné položky vyplníte, svoj súhlas so spracúvaním v nich uvedených osobných údajov môžete kedykoľvek písomne odvolať.

 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte najmä nasledujúce práva:

 

  • právo na vydanie potvrdenia, či Event Horizon spracúva Vaše osobné údaje,
  • právo na informáciu o zdroji,  ktorého Event Horizon získala Vaše osobné údaje,
  • právo na informáciu o zozname osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,
  • právo na opravu a likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
  • právo na likvidáciu Vašich údajov, ktoré sú spracúvané neoprávnene,
  • právo na zablokovanie osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu, ak bol tento súhlas odvolaný,
  • právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu,
  • právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na účel podľa bodu ii) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do Vašich práv a právom chránených záujmov, ktoré môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené.

 

Podrobnosti o Vašich právach upravuje Zákon a predovšetkým jeho § 28 a § 29.
Vaše žiadosti o skončenie zasielania správ podľa bodu v), odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa písm. b) ako aj žiadosti, ktorými uplatňujete Vaše práva podľa zákona môžete zasielať na e-mailovú adresu:  slobodovinari@gmail.com alebo na poštovú adresu uvedenú vyššie.

Naša tvorba

Okrem samotných LARPov sa ORG-tím a jeho spojenci venujú aj ďalším činnostiam, ktoré vám umožnia nahliadnuť do Kráľovstva vína a jeho príbehov.

Knihy

Príbehy z prostredia Kráľovstva vína si zatiaľ môžete prečítať v dvoch knihách od vydavateľstva Hydra. Je možné ich kúpiť bežne v kníhkupectvách alebo (v prípade Príbehov spod kiltu) osloviť autora e-mailom: filipkomuflu@gmail.com.

Príbehy spod kiltu: Veveričiak začína

„Bratranci McEeshovci si žijú pokojným životom: unášajú ženy aj poklady, pečene si marinujú v archívnej whisky, oháňajú sa obojručnými mečmi, skrátka všetko, ako má byť. Jedného dňa však začnú v Mestečku záhadne miznúť dievčatá a krátko potom sa v uliciach objaví Veveričiak, hrdina, ktorý to nemá vôbec ľahké. Okrem podozrievavých mužov v kiltoch totiž brázdi ulice nočného Mestečka nepríjemný vodca gardistov, zlodej bez tváre, vrah bez minulosti a sirota, na ktorej je niečo podozrivé. Wrabec, Rob, Eric a William McEeshovci budú musieť kľučkovať medzi dobre mierenými ranami lopárom, útokmi krvilačných nočných živlov a vlastnými tajomstvami. Môžete sa tešiť na mnoho zaujímavých postavičiek, počínajúc Dedom Fičúrom – ešte stále nebezpečným, končiac bláznivým čarodejom Sandálfom a jeho malým zvieratkom. A možno bude aj svadba.“

Rozmarná fantastika

V tejto knižke sa nachádzajú sci-fi a fantasy poviedky od rôznych autorov, jedna z nich sa odohráva v Kráľovstve vína a sleduje osud horala Morgana McEesha:

„Nikdy si nemyslel, že jeho cesta skončí za mrežami kráľovského väzenia. Ak sa teraz pýtate, či kradol, tak kradol. Ak sa pýtate či podvádzal, podvádzal. O svojom najväčšom zločine sa však rozhodol navždy mlčať.“

Kontakt

Event Horizon, o.z.

Šalviová 40

82101 Bratislava

IČO: 50234480

Mail: info@event-horizon.sk

Tel.č.: +421 914 703 615

ORG-tím

Organizačný tím Kráľovstva vína (rok 2017):

E-mail (spoločný pre celý ORG-tím): larp@schatmansdorf.sk

Roman Vizváry (Vizi)

Úlohy: hlavný kooridnátor, vedúci produkcie, vrchný guvernér všetkého LARPerstva a iné

Telefón: +421905145058

 

 

Filip Červenák

Úlohy: arcimajster, kronikár, naničhodný povaľač a iné

Telefón: +421910116840

 

 

Lukáš Reviľák (Elf)

Úlohy: majster, výrobca rekvizít a iné

Telefón: Elfa neotravujte

 

 

Jakub Vojtko

Úlohy: majster, grantový mág a iné

Telefón: Kuba neotravujte

 

 


Veronika Zelenáková
(Vio)

Úlohy: majster, pokladník a iné

Telefón: Vio neotravujte

 

Richard Frolkovič

Úlohy: majster, odborník na počítačové čary-fuky a iné

Telefón: Riša neotravujte

 

 

Veronika Herceková (Naty)

Úlohy: majster, všestranný odborník a iné

Telefón: Naty neotravujte

 

Ďakujeme

S realizáciou našich akcií nám pomáhali a stále pomáhajú mnohí ľudia, ktorí nám nezištne poskytujú svoj čas, schopnosti, náradie, materiál, názory, postrehy, nápady a mnoho iného. Vážime si pomoc každého a dúfame, že nám ostanete verní aj v budúcnosti. Ďakujeme vám všetkým:

Hrad Červený kameň, obce ČastáDubová za poskytnutie priestorov a finančnú výpomoc

Celé občianske združenie Schatmansdorf (aj neLARPisti) za založenie LARPovej tradície, pomoc s materiálovým zabezpečením a mnoho iného

Ondrej Farkas, Helena Cillingová a Andrea Cillingová za pomoc s materiálovým zabezpečením a výrobou rekvizít

Roman Szomolai za položenie základov ORG-tímu, hernej mechaniky a spôsobu prípravy hry (stále dúfame, že jedného dňa sa medzi nás vráti)

Klára Homzová za čas strávený maľovaním obrazov a erbov (niektoré diela si môžete pozrieť na našej stránke)

 

 

Svet Kráľovstva vína

Kráľovstvo vína je fiktívnym krajom, v ktorom sa hra odohráva. Je tak trochu narážkou na naše vlastné dejiny a reálie, preto by ani Vám nemalo robiť problém do neho zapadnúť. Zatvorte oči a predstavte si Európu v 14. storočí, pridajte k tomu báje, čary a nadprirodzené bytosti, štipku vtipu a ste tam. Môžete oči otvoriť.

V mestách a dedinách kráľovstva môžeme najčastejšie stretnúť ľudí, ktorí ho za dávnych čias vybudovali a dodnes v ňom vládnu. Okrem obyčajných ľudí tu však žijú aj takzvaní Vinári. Ich životy a osud sú pevne spojené s vínom. Neopijú sa z neho, naopak, dáva im silu. V lesoch môžete stretnúť elfov a lesné víly, v horách a medzi skalami sa potulujú trpaslíci.

DSC_0081 DSC_0081

Kráľovstvu vládne kráľ, ktorý sídli v Kráľovskom meste na severe, no na všetkých významných panstvách ho zastupujú šľachtici z bohatých rodov. Panstvo hradu Červený kameň, v ktorom sa nachádzajú aj Vlčie skaly leží v nebezpečnej pohraničnej oblasti, plnej vojakov, banditov a špiónov zo susednej Vodárskej ríše.

viko I112

Vládu nad Vlčími skalami a ich obyvateľmi má v rukách miestny vladyka, skaly nad dedinou však patria horalom a okolitým lesom vládne duch Lesovik. Či už je vaša postava významný šľachtic, elfský dobrodruh alebo trpasličí mág, svoje miesto si vo Vlčích skalách určite nájde.

Vlčie skaly

DSC_0078Vlčie skaly sú malá osada, nachádzajúca sa v Červenokamenskom panstve, neďaleko hraníc so znepriateleným Vodárstvom. Samotná dedina je len málo významná, ale nachádza sa blízko križovatky ciest, vedúcich z juhu na Červený kameň a od západu k Červenému priesmyku. Žije tu skupina starousadlíkov, ale dennodenne sa tu tiež zastavujú dobrodruhovia, vojaci, mágovia a lesné bytosti. Lesom v okolí dediny vládne mocný duch Lesovik, ktorý je najvyššou autoritou miestnych víl, efov a trolov. Okolie dediny bývalo v minulosti pustošené nájazdmi Malrogov, táto hrozba však bola v posledných rokoch zažehnaná. Vládcom Vlčích skál je vladyka, ktorý je najvyššou autoritou v dedine a okolitých lesoch. Medzi významné rody, ktorých predstavitelia pôsobili vo Vlčích skalách patria rody al Hazzali a Merlotini, spomedzi miestnych patria medzi najvýznamnejšie rod Vlkoňovcov, rod Saether z DornFelderu, elfský rod Neronethi a horalský klan McEeshovcov.

 

 

Po lopate

Chcete sa dozvedieť niečo viac o LARPe? Vypočujte si od samotných larpistov o čom to je.

Máme pre Vás pripravených 5 častí TalkShow Po lopate.

Kráľovstvo vína

LARPy zo sveta Kráľovstva vína patria medzi najväčšie a najkomplexnejšie fantasy LARPy na Slovensku. Stretnete tu množstvo rozličných ľudí, elfov, traslíkov, hobitov, golemov, škriatkov, víly, vlkolakov, duchov a éterické nadpozemské bytosti, o ktorých nebudete ani tušiť, čo sú zač. A trolov. Na to nezabudnite. Jasné, že nezabudnete. Stretnete ľudí veselých aj vážnych, sympatických aj odpudivých, vtipných aj tragických.

Vstúpite do bohom zabudnutej dediny Vlčie Skaly, v ktorej sa hocikvikoedy môže udiať hocičo. A niekedy sa nedeje nič, a vy si môžete vychutnať zaslúženú pečenú klobásku. Ak chcete, zapojíte sa do magických obradov, zložitým a mysterióznym spôsobom preniknete do tajov kúziel a nadprirodzených schopností. Ak chcete, môžete snovať intrigy a zápasiť o moc s nenápadnými postavami v pozadí, ktoré si myslia, že tancujete ako oni pískajú. Ale to sú na omyle. Ak chcete, môžete vziať do ruky meč a zmerať si silu s niektorým bojovníkom, putujúcim z ďalekých krajov. Jediné, čo naozaj musíte vedieť o Kráľovstve vína je, že možné je tu všetko. Záleží len na vás.

Dedine vládne pevnou rukou vladyka, ale až pričasto sa stáva, že sa tá pevná ruka roztrasie, keď jej majiteľ zacíti v srdci dýku. Možno práve vy sa dokážete na tróne udržať, ak máte dosť odvahy. Možno ste prišli z niektorého z veľkých miest kráľovstva, možno ste skúsený bojovník, pohybujúci sa v nebezpečnom pohraničí celý život. Možno ste tajný špeh, ktorý prekĺzol cez priesmyky z vedľajšieho kráľovstva. Všetci títo ľudia sa v dedine stretávajú, spolupracujú, bojujú medzi sebou a žijú svoje nevšedné životy. Ale pozor! Za hradbami dediny vládnu lesné sily, elfovia, veľký duch Lesovik, nebezpečné bandy trolov, proti ktorým si trúfne len máloktorý chrabrý hrdina. Po zotmení vyliezajú tvory ešte nebezpečnejšie, ale o tých sa hovorí len pošepky. Ak vám to všetko naháňa strach, vedzte, že len máloktoré zlo sa odváži až do krčmy, v ktorej je každý poctivý dobrodruh vždy vítaný. Svet čaká len na vás a jediné, čo musíte urobiť, je prejsť bránou.
citaniemarek

Mestá a rody

DSC_0078

Kráľovstvo vína

V kráľovstve vládne kráľ, toho času Pataj I. Šukaj, ktorý zabezpečuje ochranu a reprezentáciu kráľovstva ako celku. V počiatkoch bolo kráľovstvo veľmi nebezpečným miestom a skutočnú prosperitu zabezpečovali len veľké opevnené mestá. Postupom času sa opevnilo mnoho miest, ale štyri stáli nad všetkými ostatnými: Norveid, DornFelder, Rizlingsdorf a Ompitál. A práve tieto mestá kráľ menoval správou priľahlého územia. Správca mesta musel mať čistú vinohradnícku krv prinajmenšom 7 generácií.  Centrálnu časť t.j. oblasť Žitnej nížiny, Urugasu, veterných pustín a lesy Fragmundu tradične spravoval kráľovský správca, zatiaľ čo kráľ bol na bojovej výprave alebo na cestách. Postupom času pod kráľovským hradom začalo rásť veľké a bohaté mesto. Kráľovské mesto sa rýchlo zaplnilo obchodníkmi a šľachticmi a začalo si svoje veci spravovať tak ako ostatné mestá, t.j. voľbou Mestskej rady (názov sa mení od mesta k mestu, ale účel je rovnaký, má 12 členov, tzv. konšelov). Mestská rada následne zvolí richtára. Najväčší rozdiel medzi mestami je v tom, kto môže byť v mestskej rade. V hlavnom meste a Rizlingsdorfe môžu byť v mestskej rade len Vinári, zatiaľ čo v Norveide a DornFelderi môžu byť v zastúpení aj obyčajní ľudia.

DSC_0078

Kráľovské mesto

Kráľovské mesto je sídlom kráľa. Je najväčším a najľudnatejším mestom, v ktorom žijú najbohatší a najmocnejší šľachtici kráľovstva. Nachádza sa na severnom okraji Žitnej nížiny a preteká ním mohutná rieka Ovara. Mesto de iure riadi kráľ, ktorému radí rada mestom volených 12 konšelov. Kráľ však má väčšinou niečo dôležitejšie na práci a mesto prenecháva konšelom.  Nový kráľ Pataj I. však Kráľovské mesto opúšťa len zriedka. Do jednotlivých miest a krajov vysiela svojich miestodržiteľov, vybraných spomedzi významných šľachticov, aby územia v jeho mene spravovali. Z Kráľovského mesta pochádzajú štyri mocné rody: rod Šukajovcov, Rosentramínovcov, Vasilovcov a Pretzelmayerovcov. 

DSC_0078

Rod Šukajovcov

Bohatý a vplyvný rod. Z tohto rodu pochádzali kráľovskí správcovia a s každým novým správcom bohatol i rod Šukajovcov. Vybudovali masívny byrokratický aparát a zbohatli aj výrobou a predajom papiera, ktorého recept úzkostlivo strážia.

Významné osobnosti:

Pataj I. Šukaj (kráľ, 1264-)                                                                         

Bývalý kráľovský správca, ktorý ešte počas panovania Jana III. nadviazal dobré styky s Rizlingsdorfom a Červeným kameňom. Po smrti kráľa ako správca vyhlásil Veľký snem správcov kráľovstva, na ktorom mal byť určený kráľ. Na tomto sneme sa mu podarilo presadiť svoje záujmy a neskôr bol sám korunovaný za kráľa. Súčasný kráľ Pataj síce nemá kráľovskú krv posvätenú Praotcom vína, ako mal jeho predchodca, ale za to má mocenskú kontrolu nad mestom a dobré vzťahy s Rizlingsdorfom. Preto, aby si udržal moc je schopný všetkého. 

DSC_0078

Rod Rosentramínovcov

Bohatý a starý rod, ktorý odvodzuje svoj pôvod z rytierskej družiny prvého kráľa vín. Majú veľmi dobré kontakty po celom kráľovstve a ich bohatstvo je legendárne. Väčšina tohto bohatstva je však v podobe umeleckých predmetov, prastarých artefaktov a listín. známymi mecenášmi a arbitrami elegancie, hovorí sa dokonca, že im v žilách koluje elfská krv. V podstate stvorili a ovládajú veľkú kráľovskú burzu.

Významné osobnosti:

Archibald Rosentramín, zvaný Odvážny (rytier, 1242-)                                             

Druhorodený syn, ktorý svoj život zasvätil tomu, aby sa vyrovnal svojmu detskému hrdinskému vzoru Bojanovi Smelému. Svoj čas trávi študovaním rytierskych kódexov cnosti, záchranou panien, tréningom šermu a písaním básní. Svoju prezývku si vyslúžil tým, že je živým dôkazom, že medzi hlúposťou a odvahou je len veľmi tenká hranica. Nedávno sa vydal preskúmať tajuplný úkaz, ktorý sa zjavil vo Vlčích skalách. Posledný, s kým sa stretol je Svätopluk Hájniček, ktorý ho menoval kráľovským vyslancom v krajinách neprebádaných.

DSC_0078

Rod Vasilovcov

Jeden z mála rodov, ktorý si drží čistú pokrvnú líniu od počiatkov kráľovstva. Vasilovci majú veľké sídlo na Mramorovej ulici v hlavnom meste kráľovstva. Sú známi najmä tým, že vlastnia obrovské pozemky v žitnej nížine, ktoré prenajímajú obyčajným ľuďom. Rodina Vasilovcov je dlhoročným sponzorom cechu mechanikov 

Významné osobnosti:

Ferdinand Vasil (dobrodruh, 1220-1305)                                                                            

Jeden z najznámejších ddobrodruhov kráľovstva, cestovateľ, konštruktér, pilot, kartograf, vynálezca a legendárny arcimajster cechu mechanikov. Na svojej vzducholodi obletel celé kráľovstvo a dostal sa aj do neprebádaných končín za morom na západe.

DSC_0078

Rod Pretzelmayerovcov

Nenápadný vinársky rod, ktorý za posledné dve generácie výrazne zbohatol. Ich zisky pochádzajú hlavne z lokalít, ktoré výrazne postihoval mor. Pretzelmayerovci sa snažia so všetkými byť čo možno v najpriateľskejšom vzťahu, keďže majú obchody po celom kráľovstve. Mnohé rody ich upodozrievajú z viacerých zločinov, ale nič im nebolo dokázané.

Významné osobnosti:

Henrich Pretzelmayer (obchodník s vínom, 1215-)                                                           

Známy vinohradník, spolu so svojim bratom Frederikom vybudoval na otcových základoch rodinnú firmu. Venoval sa nielen produkcií a predaju vína, ale tiež dovozu rôzneho tovaru, vrátane cenných informácii. V roku 1290 získal privilégia od kráľa na bezplatné obchodovanie po kráľovstve. Henrich rozšíril pôsobenie rodu Pretzelmayerovcov z hlavného mesta do Rizlingsdorfu. Po smrti jeho syna Marcusa zostal uzavretý vo svojej vile na Mramorovej ulici Kráľovského mesta a prestal sa aktívne zapájať do diania v rodinnej firme 

DSC_0078

Červený kameň

Červenokamenské panstvo je najmladším panstvom v kráľovstve. Leží vo Fragmundských lesoch, blízko hraníc s Vodárstvom, takže tu o dobrodružstvo nikdy nie je núdza. Toto panstvo je sústredené najmä okolo hradu Červený kameň a starobylej obchodnej cesty, ktorá prechádza blízko ležiacim priesmykom. Je obklopené nespútanou prírodou, ktorá je často magická. Červenokamenské panstvo je vyhľadávanou destináciou pre cestovateľov, umelcov, ale tiež žoldnierov a lovcov príšer. Najvýznamnejším rodom na tomto panstve je rod Hájničkovcov.

DSC_0078

Rod Hájničkovcov

Tento rod bol donedávna len málo významný, s malými majetkami pri Fragmunde. Veľký obrat nastal po tom, čo si Jano III. zobral za ženu Elišku, dcéru Pála Hájnička. Hájničkovcom koluje v žilách krv posvätená Praotcom, ich línia je čistá a dožívajú sa veľmi vysokého veku.

Významné osobnosti:

Jaro Hájniček (zeman, 1261-1296) 

Prvý pán Červenokamenského panstva, známy aj ako premožiteľ Lešija a priateľ permoníkov. Pod jeho vládou bol v panstve založený Veľký banícky cech a panstvo zbohatlo. 

Svätopluk Hájniček (zeman, 1289-)

Súčasný pán Červenokamenského panstva. V podstate sa na narodil ako vládca panstva a celý život mal len tých najlepších učiteľov, ktorých mu mohla jeho matka-regentka zabezpečiť. V roku 1307 sa ujal ako plnoletý vlády a vďaka jeho diplomatickým schopnostiam  bola v dedineSchatmansdorf založená roku 1311 mincovňa 

DSC_0078

Rizlingsdorf

Mesto preslávené svojím kyslým vínom, ale hlavne svojimi bojovníkmi. Každý muž, bez ohľadu na rasu či postavenie, je odmalička trénovaný k boju. Veľká časťmužov bojovníkmi zostáva po celý život a nechávajú sa najímať do bojových družín šľachticov a miest najlepší učia umenie bojapo celom kráľovstve.  Vraví sa, že Rizlingsdorfčania veľmi poverčiví a často si vyberajú mená, ktoré je ťažko vysloviť, aby ich bolo ťažšie urieknuť. Z Rizlingsdorfu pochádzajú tieto mocné rody: von Rizlingsdorfovci, Grablhastovci a Kumsmodovci.

DSC_0078

Rod Von Rizlingsdorf

Rod von Rizlingsdorfovcov (Rizlingovcov) siaha do čias mocného čarodeja Jopiho. za vlády kráľa Jana I. Bol rod Rizlingovcov menovaný do funkcie správy mesta Norduras. Norduras premenoval v roku 350 na Rizlingsdorf vtedajší správca mesta Bjorn Rizlingský. Rod Rizlingovcov zažil obrovskú potupu v roku 732 a v roku 903 kedy si vtedajšie hlavy rodu vzali za ženy bez vinárskej krvy čo výrazne poškvrnilo ich čistú rodovú líniu a mnohé významné rody si z nich robili posmešky. No sile rodu to neublížlo, jediné čo sa zmenilo bol vek ktorého sa potomkovia dožívali.

Významné osobnosti:

Herbert von Rizlingsdorf (vojvoda, 1244-)

Vojvoda Herbert von Rizlingsdorf je pravdepodobne najskúsenejším a najmocnejším vojenským veliteľom v kráľovstve. Velí najsilnejšiemu a najpočetnejšiemu vojsku hneď po kráľovi, čo z neho v očiach niektorých šľachticov robí hrozbu, no vždy sa prejavoval ako verný služobník kráľa.

DSC_0078

Rod Grablhastovcov

Rod skvelých námorníkov a moreplavcov. Majú pod palcom hlavne lov veľrýb, ale tiež krčmy a verejné domy. Ostatné rody si od nich držia odstup pre ich blízky vzťah k spodine, ale málokto sa im to odváži povedať do očí, pretože sa o nich vie, že ostrejší než harpúna.

DSC_0078

Rod Kumsmodovcov

Rod dnes známy svojou medovinou a liečivým medom. Ide však o prastarý rod, z ktorého pochádzalo mnoho slávnych hrdinov a dobrodruhov. Ich rod je známy svojou lučišníckou jednotkou zvanou Tisíc žihadiel.    

Významné osobnosti:

Bojan Kumsmod, zvaný Smelý (rytier, 1192-1269)

Dnes už legendárny hrdina, ktorého meno je známe v celom kráľovstve. Bol považovaný za najlepšieho šermiara svojej doby, dvanásť veľmožov mu ponúklo svoje dcéry na vydaj a hovorí sa, že zabil draka, sídliaceho pod horou Urugas. Bojanov meč sa stratil krátko po jeho smrti a mnohí dobrodruhovia po ňom dodnes pátrajú. 

DSC_0078

Norveid

Najbohatšie mesto a najväčší prístav v kráľovstve. Prezývku „mesto tisícov krás a tisícich pachov“ si vyslúžil nielen pre svoje trhy s korením, ale aj pre svoju preľudnenosť. O Norveide sa hovorí ako o najslobodnejšom meste, v ktorom jetisíc možností a preto sa sem mnohí sťahujú za lepšou budúcnosťou, no len málokedy sú ich predstavy naplnené. Mesto je plné učencov, kňazov a filozofov, ale izhýralcov, žobrákov a vrahov. Stojí tu tiežveža gildy mechanikov. Medzi významné rody, pochádzajúce z Norveidu patria rody al Hazzali, al Uma a rod Aulitijovcov.

DSC_0078

Rod Aulitijovcov

Najbohatší rod v kráľovstve. Mnohé rody im vyčítajú, že viac ľudia ako vinári a mnohí menovanie Aulitijovcov do funkcie správcov Norveidu považujú za jediné chybné rozhodnutie kráľa Jana III. Ozývajú sa dokonca hlasy, že Aulitijovci sú prepojení s miestnym podsvätím a ich majetky majú v niektorých prípadoch pochybný pôvod.

DSC_0078

Rod al Uma

Tento rod svoju vážnosť odvodzuje z bohatej tradície doktorov,filozofov a učencov. Jeho učitelia sa ujímajú výchovy mladých kráľov a bohatých šľachticov z celého kráľovstvaNejeden šľachtic vďačí za svoje zdravie, vzdelanie a bohatstvo práve im. Hovorí sa, že v podzemí svojho sídla majú najväčšiu knižnicu v celom kráľovstve, no málokto má toľko šťastia, že sa do nej dostane.  

DSC_0078

Rod al Hazzali

Je jedným z najbohatších rodov v Norveide (a možno i v kráľovstve). Obchodujú s luxusným tovarom a ich flotila obchodných lodí je najväčšia v celom kráľovstve, ale iďaleko za jeho hranicami. Bohatstvo však vyvoláva závisť a mnohých členov z rodu obviňujú z paktovania s cudzákmi a nečistými silami.

Významné osobnosti:

Kruppe al Hazzali (obchodník a bývalý vladyka Vlčích skál, 1283-)

Kruppe al Hazzali patrí medzi nemnohých dobrodruhov, ktorí ťažia z bohatstva svojho rodu a cestujú po krajine. Jeho cesty ho zaviedli až do východného pohraničia, kde získal silné postavenie v dedine Vlčie skaly a neskôr sa stal jej vladykom. Pre podozrenie zo spolupráce s tajným cechom zlodejov odstúpil z funkcie a stiahol sa do úzadia.

DSC_0078

DornFelder

Toto mesto preslávilo predovšetkým skvelé červené víno. Vzniklo spojením miest Dorn a Felder, ležiacich na Červenej rieke a je tiež známe ako „mesto záhrad“. Obrovské záhrady a parky sa v súčasnosti rozprestierajú od mestských hradieb  po niekdajšie bojové polia medzi DornFelderom a Brandlovou branou. Medzi najvýznamnejšie rody, pochádzajúce z tohto mesta patria rod Merlotini a rod di Selva.

DSC_0078

Rod Merlotini

Bohatý a vznešený rod, ktorý spojil mestá Dorn a Felder do jedného. Obchodujú s vínom a vzácnymi pochutinami. Ich panstvom je nádherný zámok Belcol, azda najrozsiahlejšie a najprepychovejšie sídlo v celom kráľovstve. Tu majú takmer nekonečné sady a zbierku exotických rastlín a zverov. 

Významné osobnosti:

Alessio di Maria Merlotini (šľachtic, 1288-1314)

Známy gentleman a umelec, veľmi obľúbený najmä na kráľovskom dvore, kde bývala jeho spoločnosť vyhľadávaná najmä mladými dámami. Vyhlásený someliér a arbiter alegancie, ktorého slovám načúvali aj krajčíri kráľovského dvora. Na svojich cestách východným pohraničím sa zastavil aj v dedine Vlčie skaly, kde sa stal obeťou krvavého rituálu miestnych bosoriek.

Aurelio Campanulio Merlotini (poľný maršal, 1263-)

Vrchný veliteľ ozbrojených posádok juhovýchodného cípu, ležiaceho medzi oboma prítokmi Červenej rieky a Vápennými horami. Vyznamenal sa v boji proti Vodárstvu a patrí medzi najčestnejších a najskúsenejších vojakov na južnej strane kráľovstva.  

Rod di Selva

Významný, hoci nie taký mocný rod, ktorý je známy najmä svojou maliarskou školou.

Významné osobnosti:

Tilia di Selva (cestovateľka a umelkyňa, 1263-1314)

Manželka Vladiusa di Selvu, známeho cestovateľa, verná spoločníčka na jeho cestách a mecenáška pouličných umelcov. Za záhadných okolností bola zavraždená v pohraničnej dedine Vlčie skaly.