Blog Archives

Svet Kráľovstva vína

Kráľovstvo vína je fiktívnym krajom, v ktorom sa hra odohráva. Je tak trochu narážkou na naše vlastné dejiny a reálie, preto by ani Vám nemalo robiť problém do neho zapadnúť. Zatvorte oči a predstavte si Európu v 14. storočí, pridajte k tomu báje, čary a nadprirodzené bytosti, štipku vtipu a ste tam. Môžete oči otvoriť.

V mestách a dedinách kráľovstva môžeme najčastejšie stretnúť ľudí, ktorí ho za dávnych čias vybudovali a dodnes v ňom vládnu. Okrem obyčajných ľudí tu však žijú aj takzvaní Vinári. Ich životy a osud sú pevne spojené s vínom. Neopijú sa z neho, naopak, dáva im silu. V lesoch môžete stretnúť elfov a lesné víly, v horách a medzi skalami sa potulujú trpaslíci.

DSC_0081 DSC_0081

Kráľovstvu vládne kráľ, ktorý sídli v Kráľovskom meste na severe, no na všetkých významných panstvách ho zastupujú šľachtici z bohatých rodov. Panstvo hradu Červený kameň, v ktorom sa nachádzajú aj Vlčie skaly leží v nebezpečnej pohraničnej oblasti, plnej vojakov, banditov a špiónov zo susednej Vodárskej ríše.

viko I112

Vládu nad Vlčími skalami a ich obyvateľmi má v rukách miestny vladyka, skaly nad dedinou však patria horalom a okolitým lesom vládne duch Lesovik. Či už je vaša postava významný šľachtic, elfský dobrodruh alebo trpasličí mág, svoje miesto si vo Vlčích skalách určite nájde.

Čarovná formulka

Poučenie o spracúvaní osobných údajov

 

Event Horizon o.z., so sídlom: Šalviová 40, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 234 480 (ďalej len „Event Horizon“) bude v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) spracúvať Vaše nasledujúce osobné údaje:

 

a) krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, dátum narodenia, pohlavie a ďalšie údaje povinne uvádzané v registračnom formulári, dátum registrácie, údaje o úhrade vstupného (t. j. číslo účtu, z ktorého bola platba zadaná, resp. informácia o tom, že platba sa vykoná v hotovosti, výška platby, dátum zaplatenia),

b) ďalšie osobné údaje dobrovoľne uvádzané v registračnom formulári alebo dobrovoľne nám poskytnuté, vrátane ďalších kontaktných údajov, napríklad účtov na sociálnych sieťach,

c) ďalšie osobné údaje získavané počas komunikácie s Vami, najmä údaje o Vašich predchádzajúcich skúsenostiach s LARP-ovými podujatiami, Vaše preferencie pri účasti na LARP-ových podujatiach a informácie o postave, ktorú budete na LARP-ovom podujatí stvárňovať.

 

Event Horizon bude v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas spracúvať na účel:

 

i) uzatvorenia resp. plnenia zmluvy, t. j. aby pre Vás mohla pripraviť podujatie, na ktoré sa registrujete, osobné údaje podľa písm. a), b) a c),

ii) ochrany svojich práv a oprávnených záujmov osobné údaje podľa písm. a),

iii)    vedenia štatistiky osobné údaje podľa písm. a), b) a c). Osobné údaje budú na tento účel anonymizované. To znamená, že na štatistické účely sa nebude spracúvať Vaše krstné meno a priezvisko, e-mailová adresa ani žiadne ďalšie kontaktné údaje ani číslo účtu;

iv) plnenia povinností v zmysle príslušných právnych predpisov osobné údaje podľa písm. a), b) a c). Ide napríklad o potrebu viesť potrebné záznamy v účtovníctve a

v) zasielania elektronickej pošty na účel priameho marketingu ďalších podujatí organizovaných Event Horizon v súlade s 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov osobné údaje v rozsahu krstné meno, priezvisko a adresa elektronickej pošty.

 

Na spracovanie osobných údajov podľa bodu i) až iv) sa Váš súhlas nevyžaduje.

 

Máte právo kedykoľvek Event Horizon zaslať písomnú žiadosť o skončenie zasielania správ podľa bodu v). Ihneď po doručení Vašej žiadosti bude Vaša e-mailová adresa vymazaná z databázy na účel podľa bodu v).

 

Vyplnením nepovinných položiek registračného formulára vyjadrujete súhlas s ich spracúvaním na vyššie uvedené účely. Aj ak nepovinné položky vyplníte, svoj súhlas so spracúvaním v nich uvedených osobných údajov môžete kedykoľvek písomne odvolať.

 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte najmä nasledujúce práva:

 

  • právo na vydanie potvrdenia, či Event Horizon spracúva Vaše osobné údaje,
  • právo na informáciu o zdroji,  ktorého Event Horizon získala Vaše osobné údaje,
  • právo na informáciu o zozname osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,
  • právo na opravu a likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
  • právo na likvidáciu Vašich údajov, ktoré sú spracúvané neoprávnene,
  • právo na zablokovanie osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu, ak bol tento súhlas odvolaný,
  • právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu,
  • právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na účel podľa bodu ii) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do Vašich práv a právom chránených záujmov, ktoré môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené.

 

Podrobnosti o Vašich právach upravuje Zákon a predovšetkým jeho § 28 a § 29.
Vaše žiadosti o skončenie zasielania správ podľa bodu v), odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa písm. b) ako aj žiadosti, ktorými uplatňujete Vaše práva podľa zákona môžete zasielať na e-mailovú adresu:  slobodovinari@gmail.com alebo na poštovú adresu uvedenú vyššie.

Naša tvorba

Okrem samotných LARPov sa ORG-tím a jeho spojenci venujú aj ďalším činnostiam, ktoré vám umožnia nahliadnuť do Kráľovstva vína a jeho príbehov.

Knihy

Príbehy z prostredia Kráľovstva vína si zatiaľ môžete prečítať v dvoch knihách od vydavateľstva Hydra. Je možné ich kúpiť bežne v kníhkupectvách alebo (v prípade Príbehov spod kiltu) osloviť autora e-mailom: filipkomuflu@gmail.com.

Príbehy spod kiltu: Veveričiak začína

„Bratranci McEeshovci si žijú pokojným životom: unášajú ženy aj poklady, pečene si marinujú v archívnej whisky, oháňajú sa obojručnými mečmi, skrátka všetko, ako má byť. Jedného dňa však začnú v Mestečku záhadne miznúť dievčatá a krátko potom sa v uliciach objaví Veveričiak, hrdina, ktorý to nemá vôbec ľahké. Okrem podozrievavých mužov v kiltoch totiž brázdi ulice nočného Mestečka nepríjemný vodca gardistov, zlodej bez tváre, vrah bez minulosti a sirota, na ktorej je niečo podozrivé. Wrabec, Rob, Eric a William McEeshovci budú musieť kľučkovať medzi dobre mierenými ranami lopárom, útokmi krvilačných nočných živlov a vlastnými tajomstvami. Môžete sa tešiť na mnoho zaujímavých postavičiek, počínajúc Dedom Fičúrom – ešte stále nebezpečným, končiac bláznivým čarodejom Sandálfom a jeho malým zvieratkom. A možno bude aj svadba.“

Rozmarná fantastika

V tejto knižke sa nachádzajú sci-fi a fantasy poviedky od rôznych autorov, jedna z nich sa odohráva v Kráľovstve vína a sleduje osud horala Morgana McEesha:

„Nikdy si nemyslel, že jeho cesta skončí za mrežami kráľovského väzenia. Ak sa teraz pýtate, či kradol, tak kradol. Ak sa pýtate či podvádzal, podvádzal. O svojom najväčšom zločine sa však rozhodol navždy mlčať.“

Kontakt

Event Horizon, o.z.

Šalviová 40

82101 Bratislava

IČO: 50234480

Mail: info@event-horizon.sk

Tel.č.: +421 914 703 615

ORG-tím

Organizačný tím Kráľovstva vína (rok 2017):

E-mail (spoločný pre celý ORG-tím): larp@schatmansdorf.sk

Roman Vizváry (Vizi)

Úlohy: hlavný kooridnátor, vedúci produkcie, vrchný guvernér všetkého LARPerstva a iné

Telefón: +421905145058

 

 

Filip Červenák

Úlohy: arcimajster, kronikár, naničhodný povaľač a iné

Telefón: +421910116840

 

 

Lukáš Reviľák (Elf)

Úlohy: majster, výrobca rekvizít a iné

Telefón: Elfa neotravujte

 

 

Jakub Vojtko

Úlohy: majster, grantový mág a iné

Telefón: Kuba neotravujte

 

 


Veronika Zelenáková
(Vio)

Úlohy: majster, pokladník a iné

Telefón: Vio neotravujte

 

Richard Frolkovič

Úlohy: majster, odborník na počítačové čary-fuky a iné

Telefón: Riša neotravujte

 

 

Veronika Herceková (Naty)

Úlohy: majster, všestranný odborník a iné

Telefón: Naty neotravujte

 

Ďakujeme

S realizáciou našich akcií nám pomáhali a stále pomáhajú mnohí ľudia, ktorí nám nezištne poskytujú svoj čas, schopnosti, náradie, materiál, názory, postrehy, nápady a mnoho iného. Vážime si pomoc každého a dúfame, že nám ostanete verní aj v budúcnosti. Ďakujeme vám všetkým:

Hrad Červený kameň, obce ČastáDubová za poskytnutie priestorov a finančnú výpomoc

Celé občianske združenie Schatmansdorf (aj neLARPisti) za založenie LARPovej tradície, pomoc s materiálovým zabezpečením a mnoho iného

Ondrej Farkas, Helena Cillingová a Andrea Cillingová za pomoc s materiálovým zabezpečením a výrobou rekvizít

Roman Szomolai za položenie základov ORG-tímu, hernej mechaniky a spôsobu prípravy hry (stále dúfame, že jedného dňa sa medzi nás vráti)

Klára Homzová za čas strávený maľovaním obrazov a erbov (niektoré diela si môžete pozrieť na našej stránke)

 

 

Vlčie skaly

DSC_0078Vlčie skaly sú malá osada, nachádzajúca sa v Červenokamenskom panstve, neďaleko hraníc so znepriateleným Vodárstvom. Samotná dedina je len málo významná, ale nachádza sa blízko križovatky ciest, vedúcich z juhu na Červený kameň a od západu k Červenému priesmyku. Žije tu skupina starousadlíkov, ale dennodenne sa tu tiež zastavujú dobrodruhovia, vojaci, mágovia a lesné bytosti. Lesom v okolí dediny vládne mocný duch Lesovik, ktorý je najvyššou autoritou miestnych víl, efov a trolov. Okolie dediny bývalo v minulosti pustošené nájazdmi Malrogov, táto hrozba však bola v posledných rokoch zažehnaná. Vládcom Vlčích skál je vladyka, ktorý je najvyššou autoritou v dedine a okolitých lesoch. Medzi významné rody, ktorých predstavitelia pôsobili vo Vlčích skalách patria rody al Hazzali a Merlotini, spomedzi miestnych patria medzi najvýznamnejšie rod Vlkoňovcov, rod Saether z DornFelderu, elfský rod Neronethi a horalský klan McEeshovcov.

 

 

Náboženstvo Praotca

,,V období zimy vás bude dlhá noc lákať zísť z pravdivej cesty Vínnej Révy a zablúdiť do temných kútov smútku a apatie. Praotec zašiel dohliadnuť na svoje nebeské viniče a neobdarúva nás tak hojne teplom svojej lásky ako po zvyšok roka.

Možno sa cítite byť sami a opustení. Ale nezabudnime, že nám Praotec vo svojej nekonečnej múdrosti daroval výhonky svojho najcennejšieho výtvoru – Vínnej Révy. V jej lahodných bobuliach zachytávame Jeho nehynúcu radosť a vďaka vznešenému umeniu našich vinárov ju zachovávame v posvätných sudoch na krušné chvíle ako je táto.

Preto keď vaše poháre naplním čírym nápojom z Praotcovho sudu, zahoďte temné myšlienky. Radujte a veseľte sa, Praotec a Pramatka sú tu  s nami a ukážu vám pravdu vo víne.”

Viera v Praotca Vínnej Révy je najrozšírenejšie náboženstvo v Kráľovstve Vína a to z dobrého dôvodu. Veď to bol práve On, kto nás zachránil zoslaním Vínnej Révy počas veľkej vody. Veď to boli práve jeho a Pramatkine deti, ktoré stvorili všetok život na zemi.

Neexistuje žiadna centralizovaná cirkev, len veľké množstvo nezávislých kláštorov a 12 biskupov, ktorí sú menovaní kráľom a vďaka tomu majú mimo duchovnej aj svetskú moc.

Legenda o prvom Sude Praotcovom

V pradávnej dobe, keď bol ešte vesmír mladý a pohár prázdny, vypĺňali prázdnotu neba len hviezdy. Najstaršia z nich sa rozhodla, že k jej vznešenému veku prislúcha rovnako veľkolepé meno a tak sa nazvala Praotec.

Praotcovi sa zapáčilo to meno tak veľmi a tak často ho dával nahlas na známosť okolitému prázdnu, až mu vyschlo v ústach. ,,Zišlo by sa z niečoho napiť,” riekol a tak vytvoril pohár. Lenže pre svoj preveliký smútok zistil, že pohár je prázdny a nemá ho čím naplniť.

Mnoho vekov strávil tvorením tých najúžasnejších nápojov, no žiaden nevedel ulahodiť jeho jazyku a uhasiť smäd.

V tom sa mu prisnil nádherný sen, v ktorom sa jeho vlasy zmenili na mocné výhonky rastliny a z nich vyrašili sýtozelené listy väčšie než dno jeho pohára. V svetle Praotcovej túžby po nápoji, ktorý uhasí božský smäd a dá silu na hlásanie jeho mena a múdrosti, prekrásna rastlina čoraz viacej rástla a na nej začali rásť zlatisté bobule, tak ťažké až sami padali do pohára.

Len čo sa prebral, začal tvoriť tento skvostný výplod spánku a stvoril Vínnu Révu. Netrvalo dlho a z jej bohatej úrody vytvoril prvý sud vína.

Hneď po prvom dúšku sa zmenila jeho preveľká múdrosť na múdrosť nekonečnú, ktorú aj začal zdeľovať svojmu okoliu. Ale naokolo nebolo nikoho, kto by ho bol počúval.

Rozhodol sa nevypiť ani kvapku lahodného nápoja, kým nenájde súceho partnera na štrngnutie a hútanie o živote.

Veru dlho plával prázdnotou, stretával ostatné nebeské bytosti, no žiadna sa nevedela vyrovnať Praotcovej múdrosti a oceniť jeho výtvor. Jedného dňa si povedal, že bez kvapky tekutej múdrosti už ďalej nepochodí. Otvoril sud a začal nalievať. Zvuk zurčiaceho vína prilákal hviezdu, krajšiu než všetky sny o Vínnej Réve dokopy, ba dokonca krajšiu než pohľad na plný pohár.

Nevedel z nej spustiť oči, až kým nebol jeho pohár plný a vzácne víno začalo pretekať do prázdnoty. Príchodzia bohyňa stvorila vlastný pohár a zachytila stratené kvapky. Praotec jej na počesť záslužného činu dal meno Pramatka a naplnil oba poháre lahodnou tekutinou.

Dvanásťkrát si štrngli a dvanásť iskier odletelo. Pramatke sa iskry zapáčili a prijala ich za svoje deti.

Aj im dali odpiť, ale sila nápoja bola obrovská a Praotcovi potomkovia podľahli opojnému spánku, ktorý dnes poznáme ako Spánok Stvoriteľov. Ich sny boli tak divotvorné až sa začali objavovať v realite. Ako boli Pramatkine deti rôznorodé, tak aj dva ich výtvory nikdy neboli rovnaké. Tak vznikol svet a všetok život ako ho poznáme dnes.

Pramatke chýbala spoločnosť jej ratolestí ale darmo sa snažila ich prebudiť. Zo spánku by ich prebral jedine ďalší dúšok Pratcovho vína, no sud bol už prázdny.

Nešťastná hviezda ronila toľké slzy,  až spôsobila veľkú povodeň, ktorá Praotcovi po jeho božské členky siahala. Neprestala kým takmer nepohasla, potom zaspala a pridala sa k svojim potomkom v ríše snov. Praotec, vidiac smútok svojej milovanej, sa rozhodol zľutovať sa nad životmi smrtelníkov a zoslal na náš svet výhonok Vínnej Révy. Na nej sa ľudia a iné bytosti uchýlili, kým neustala veľká voda. Dodnes sa po nej vieme vyšplhať, keď sa naše duše zbavia záťaže tela. Tý s najľahšiou dušou sa môžu dostať až do Sna Praotcovej Vinice a pridať sa k hostine Pramatky a jej detí.

Odvtedy Praotec každú zimu odchádza k svojím nebeským poliam, aby naplnil ďalší sud, a v lete sa vracia, aby dohliadol na svoju ženu, deti a nás.

Praotec

Boh stvoriteľ a vášnivý vinár. Ľudia  ho uctievajú hlavne prípitkami a veselicami. Je slnkom na oblohe, ktoré daruje život a dodáva sladkú chuť hroznu.

Hľadá perfektnú odrodu vína, ktoré by prebralo jeho ženu, synov a dcéry z dlhého Spánku Stvoriteľov (viď. legenda o prvom sude Praotcovom).

Pramatka

Praotcova manželka. To ona splodila 12 bohov, ktorí vytvorili život na zemi a vďaka nej sa rozhodol Praotec ukončiť svoju nebeskú púť práve pri našom skromnom svete.

Je druhým slnkom, ktoré vládne oblohe v noci. Po tom, čo jej deti upadli do Spánku Stvoriteľov, uložila sa k odpočinku, aby s nimi mohla byť aj naďalej v ríši snov.

12 detí

Legiend o Praotcových potomkoch je nespočetne veľa a ich rôznych variant je ešte viac. V jedinom, v čom sa zhodujú, je ich počet. Vďaka tomu je v Kráľovstve Vína považované za šťastné číslo práve dvanástka, aj keď väčšina rodín má radšej len jedenásť detí. Veď dvanáste dieťa Pramatky vraj zavrhlo svojich rodičov a obrátilo sa chrbtom k svojím súrodencom.

Odpočívajú po tom, ako stvorili život a vypili prvý Praotcov Sud až do dna. Vo výnimočných chvíľach sa ale ich sny manifestujú na zemi a zasahujú do životov obyčajných smrteľníkov, preto je neradno si ich pohnevať.

(Vlastné legendy a popisy Praotcových detí sú vždy vítané, ideálne ich ale poslať pred hrou pri vytváraní postavy.)

Lain

Ako najstarší syn cíti Lain zodpovednosť za slušné správanie a vzdelanosť svojich súrodencov. Väčšinu času trávi okrikovaním svojích bratov a dohováraním svojím sestrám, aby zabránil bujarému chaosu, ktorý by ohrozil život na zemi.

Je patrónom zákona, poriadku a filozofických chvíľ pri dobrom poháriku vína.

Juhla

Najstaršia dcéra. Podla legiend stvorila človeka, po tom, čo jej súrodenci vyrástli a už sa nemala o koho starať. Zlé jazyky tvrdia, že ľudia sa dožívajú tak malého veku práve preto, že o nich Juhla stratí záujem v momente, ako nadobudnú dostatok samostatnosti.

Je patrónkou matiek a plodnosti.

Vahvu

Bitkár, ktorý s radosťou predvádza svoju silu. Povráva sa, že zemetrasenia sú len ozveny jeho úderov dopadajúcich na neveriacich, ktorí urazili jeho sestry. Jeho pravé oko zdobí monokel, spomienka na jeho jediný pokus pobiť sa s Lainom.

Je Patrón bojovníkov a krčmových bitiek. Jeho vyznávači sa dajú spoznať podľa na fialovo zafarbeného pravého oka.

Po lopate

Chcete sa dozvedieť niečo viac o LARPe? Vypočujte si od samotných larpistov o čom to je.

Máme pre Vás pripravených 5 častí TalkShow Po lopate.

Kráľovstvo vína

LARPy zo sveta Kráľovstva vína patria medzi najväčšie a najkomplexnejšie fantasy LARPy na Slovensku. Stretnete tu množstvo rozličných ľudí, elfov, traslíkov, hobitov, golemov, škriatkov, víly, vlkolakov, duchov a éterické nadpozemské bytosti, o ktorých nebudete ani tušiť, čo sú zač. A trolov. Na to nezabudnite. Jasné, že nezabudnete. Stretnete ľudí veselých aj vážnych, sympatických aj odpudivých, vtipných aj tragických.

Vstúpite do bohom zabudnutej dediny Vlčie Skaly, v ktorej sa hocikvikoedy môže udiať hocičo. A niekedy sa nedeje nič, a vy si môžete vychutnať zaslúženú pečenú klobásku. Ak chcete, zapojíte sa do magických obradov, zložitým a mysterióznym spôsobom preniknete do tajov kúziel a nadprirodzených schopností. Ak chcete, môžete snovať intrigy a zápasiť o moc s nenápadnými postavami v pozadí, ktoré si myslia, že tancujete ako oni pískajú. Ale to sú na omyle. Ak chcete, môžete vziať do ruky meč a zmerať si silu s niektorým bojovníkom, putujúcim z ďalekých krajov. Jediné, čo naozaj musíte vedieť o Kráľovstve vína je, že možné je tu všetko. Záleží len na vás.

Dedine vládne pevnou rukou vladyka, ale až pričasto sa stáva, že sa tá pevná ruka roztrasie, keď jej majiteľ zacíti v srdci dýku. Možno práve vy sa dokážete na tróne udržať, ak máte dosť odvahy. Možno ste prišli z niektorého z veľkých miest kráľovstva, možno ste skúsený bojovník, pohybujúci sa v nebezpečnom pohraničí celý život. Možno ste tajný špeh, ktorý prekĺzol cez priesmyky z vedľajšieho kráľovstva. Všetci títo ľudia sa v dedine stretávajú, spolupracujú, bojujú medzi sebou a žijú svoje nevšedné životy. Ale pozor! Za hradbami dediny vládnu lesné sily, elfovia, veľký duch Lesovik, nebezpečné bandy trolov, proti ktorým si trúfne len máloktorý chrabrý hrdina. Po zotmení vyliezajú tvory ešte nebezpečnejšie, ale o tých sa hovorí len pošepky. Ak vám to všetko naháňa strach, vedzte, že len máloktoré zlo sa odváži až do krčmy, v ktorej je každý poctivý dobrodruh vždy vítaný. Svet čaká len na vás a jediné, čo musíte urobiť, je prejsť bránou.
citaniemarek