Blog Archives

Mestá a rody

DSC_0078

Kráľovstvo vína

V kráľovstve vládne kráľ, toho času Pataj I. Šukaj, ktorý zabezpečuje ochranu a reprezentáciu kráľovstva ako celku. V počiatkoch bolo kráľovstvo veľmi nebezpečným miestom a skutočnú prosperitu zabezpečovali len veľké opevnené mestá. Postupom času sa opevnilo mnoho miest, ale štyri stáli nad všetkými ostatnými: Norveid, DornFelder, Rizlingsdorf a Ompitál. A práve tieto mestá kráľ menoval správou priľahlého územia. Správca mesta musel mať čistú vinohradnícku krv prinajmenšom 7 generácií.  Centrálnu časť t.j. oblasť Žitnej nížiny, Urugasu, veterných pustín a lesy Fragmundu tradične spravoval kráľovský správca, zatiaľ čo kráľ bol na bojovej výprave alebo na cestách. Postupom času pod kráľovským hradom začalo rásť veľké a bohaté mesto. Kráľovské mesto sa rýchlo zaplnilo obchodníkmi a šľachticmi a začalo si svoje veci spravovať tak ako ostatné mestá, t.j. voľbou Mestskej rady (názov sa mení od mesta k mestu, ale účel je rovnaký, má 12 členov, tzv. konšelov). Mestská rada následne zvolí richtára. Najväčší rozdiel medzi mestami je v tom, kto môže byť v mestskej rade. V hlavnom meste a Rizlingsdorfe môžu byť v mestskej rade len Vinári, zatiaľ čo v Norveide a DornFelderi môžu byť v zastúpení aj obyčajní ľudia.

DSC_0078

Kráľovské mesto

Kráľovské mesto je sídlom kráľa. Je najväčším a najľudnatejším mestom, v ktorom žijú najbohatší a najmocnejší šľachtici kráľovstva. Nachádza sa na severnom okraji Žitnej nížiny a preteká ním mohutná rieka Ovara. Mesto de iure riadi kráľ, ktorému radí rada mestom volených 12 konšelov. Kráľ však má väčšinou niečo dôležitejšie na práci a mesto prenecháva konšelom.  Nový kráľ Pataj I. však Kráľovské mesto opúšťa len zriedka. Do jednotlivých miest a krajov vysiela svojich miestodržiteľov, vybraných spomedzi významných šľachticov, aby územia v jeho mene spravovali. Z Kráľovského mesta pochádzajú štyri mocné rody: rod Šukajovcov, Rosentramínovcov, Vasilovcov a Pretzelmayerovcov. 

DSC_0078

Rod Šukajovcov

Bohatý a vplyvný rod. Z tohto rodu pochádzali kráľovskí správcovia a s každým novým správcom bohatol i rod Šukajovcov. Vybudovali masívny byrokratický aparát a zbohatli aj výrobou a predajom papiera, ktorého recept úzkostlivo strážia.

Významné osobnosti:

Pataj I. Šukaj (kráľ, 1264-)                                                                         

Bývalý kráľovský správca, ktorý ešte počas panovania Jana III. nadviazal dobré styky s Rizlingsdorfom a Červeným kameňom. Po smrti kráľa ako správca vyhlásil Veľký snem správcov kráľovstva, na ktorom mal byť určený kráľ. Na tomto sneme sa mu podarilo presadiť svoje záujmy a neskôr bol sám korunovaný za kráľa. Súčasný kráľ Pataj síce nemá kráľovskú krv posvätenú Praotcom vína, ako mal jeho predchodca, ale za to má mocenskú kontrolu nad mestom a dobré vzťahy s Rizlingsdorfom. Preto, aby si udržal moc je schopný všetkého. 

DSC_0078

Rod Rosentramínovcov

Bohatý a starý rod, ktorý odvodzuje svoj pôvod z rytierskej družiny prvého kráľa vín. Majú veľmi dobré kontakty po celom kráľovstve a ich bohatstvo je legendárne. Väčšina tohto bohatstva je však v podobe umeleckých predmetov, prastarých artefaktov a listín. známymi mecenášmi a arbitrami elegancie, hovorí sa dokonca, že im v žilách koluje elfská krv. V podstate stvorili a ovládajú veľkú kráľovskú burzu.

Významné osobnosti:

Archibald Rosentramín, zvaný Odvážny (rytier, 1242-)                                             

Druhorodený syn, ktorý svoj život zasvätil tomu, aby sa vyrovnal svojmu detskému hrdinskému vzoru Bojanovi Smelému. Svoj čas trávi študovaním rytierskych kódexov cnosti, záchranou panien, tréningom šermu a písaním básní. Svoju prezývku si vyslúžil tým, že je živým dôkazom, že medzi hlúposťou a odvahou je len veľmi tenká hranica. Nedávno sa vydal preskúmať tajuplný úkaz, ktorý sa zjavil vo Vlčích skalách. Posledný, s kým sa stretol je Svätopluk Hájniček, ktorý ho menoval kráľovským vyslancom v krajinách neprebádaných.

DSC_0078

Rod Vasilovcov

Jeden z mála rodov, ktorý si drží čistú pokrvnú líniu od počiatkov kráľovstva. Vasilovci majú veľké sídlo na Mramorovej ulici v hlavnom meste kráľovstva. Sú známi najmä tým, že vlastnia obrovské pozemky v žitnej nížine, ktoré prenajímajú obyčajným ľuďom. Rodina Vasilovcov je dlhoročným sponzorom cechu mechanikov 

Významné osobnosti:

Ferdinand Vasil (dobrodruh, 1220-1305)                                                                            

Jeden z najznámejších ddobrodruhov kráľovstva, cestovateľ, konštruktér, pilot, kartograf, vynálezca a legendárny arcimajster cechu mechanikov. Na svojej vzducholodi obletel celé kráľovstvo a dostal sa aj do neprebádaných končín za morom na západe.

DSC_0078

Rod Pretzelmayerovcov

Nenápadný vinársky rod, ktorý za posledné dve generácie výrazne zbohatol. Ich zisky pochádzajú hlavne z lokalít, ktoré výrazne postihoval mor. Pretzelmayerovci sa snažia so všetkými byť čo možno v najpriateľskejšom vzťahu, keďže majú obchody po celom kráľovstve. Mnohé rody ich upodozrievajú z viacerých zločinov, ale nič im nebolo dokázané.

Významné osobnosti:

Henrich Pretzelmayer (obchodník s vínom, 1215-)                                                           

Známy vinohradník, spolu so svojim bratom Frederikom vybudoval na otcových základoch rodinnú firmu. Venoval sa nielen produkcií a predaju vína, ale tiež dovozu rôzneho tovaru, vrátane cenných informácii. V roku 1290 získal privilégia od kráľa na bezplatné obchodovanie po kráľovstve. Henrich rozšíril pôsobenie rodu Pretzelmayerovcov z hlavného mesta do Rizlingsdorfu. Po smrti jeho syna Marcusa zostal uzavretý vo svojej vile na Mramorovej ulici Kráľovského mesta a prestal sa aktívne zapájať do diania v rodinnej firme 

DSC_0078

Červený kameň

Červenokamenské panstvo je najmladším panstvom v kráľovstve. Leží vo Fragmundských lesoch, blízko hraníc s Vodárstvom, takže tu o dobrodružstvo nikdy nie je núdza. Toto panstvo je sústredené najmä okolo hradu Červený kameň a starobylej obchodnej cesty, ktorá prechádza blízko ležiacim priesmykom. Je obklopené nespútanou prírodou, ktorá je často magická. Červenokamenské panstvo je vyhľadávanou destináciou pre cestovateľov, umelcov, ale tiež žoldnierov a lovcov príšer. Najvýznamnejším rodom na tomto panstve je rod Hájničkovcov.

DSC_0078

Rod Hájničkovcov

Tento rod bol donedávna len málo významný, s malými majetkami pri Fragmunde. Veľký obrat nastal po tom, čo si Jano III. zobral za ženu Elišku, dcéru Pála Hájnička. Hájničkovcom koluje v žilách krv posvätená Praotcom, ich línia je čistá a dožívajú sa veľmi vysokého veku.

Významné osobnosti:

Jaro Hájniček (zeman, 1261-1296) 

Prvý pán Červenokamenského panstva, známy aj ako premožiteľ Lešija a priateľ permoníkov. Pod jeho vládou bol v panstve založený Veľký banícky cech a panstvo zbohatlo. 

Svätopluk Hájniček (zeman, 1289-)

Súčasný pán Červenokamenského panstva. V podstate sa na narodil ako vládca panstva a celý život mal len tých najlepších učiteľov, ktorých mu mohla jeho matka-regentka zabezpečiť. V roku 1307 sa ujal ako plnoletý vlády a vďaka jeho diplomatickým schopnostiam  bola v dedineSchatmansdorf založená roku 1311 mincovňa 

DSC_0078

Rizlingsdorf

Mesto preslávené svojím kyslým vínom, ale hlavne svojimi bojovníkmi. Každý muž, bez ohľadu na rasu či postavenie, je odmalička trénovaný k boju. Veľká časťmužov bojovníkmi zostáva po celý život a nechávajú sa najímať do bojových družín šľachticov a miest najlepší učia umenie bojapo celom kráľovstve.  Vraví sa, že Rizlingsdorfčania veľmi poverčiví a často si vyberajú mená, ktoré je ťažko vysloviť, aby ich bolo ťažšie urieknuť. Z Rizlingsdorfu pochádzajú tieto mocné rody: von Rizlingsdorfovci, Grablhastovci a Kumsmodovci.

DSC_0078

Rod Von Rizlingsdorf

Rod von Rizlingsdorfovcov (Rizlingovcov) siaha do čias mocného čarodeja Jopiho. za vlády kráľa Jana I. Bol rod Rizlingovcov menovaný do funkcie správy mesta Norduras. Norduras premenoval v roku 350 na Rizlingsdorf vtedajší správca mesta Bjorn Rizlingský. Rod Rizlingovcov zažil obrovskú potupu v roku 732 a v roku 903 kedy si vtedajšie hlavy rodu vzali za ženy bez vinárskej krvy čo výrazne poškvrnilo ich čistú rodovú líniu a mnohé významné rody si z nich robili posmešky. No sile rodu to neublížlo, jediné čo sa zmenilo bol vek ktorého sa potomkovia dožívali.

Významné osobnosti:

Herbert von Rizlingsdorf (vojvoda, 1244-)

Vojvoda Herbert von Rizlingsdorf je pravdepodobne najskúsenejším a najmocnejším vojenským veliteľom v kráľovstve. Velí najsilnejšiemu a najpočetnejšiemu vojsku hneď po kráľovi, čo z neho v očiach niektorých šľachticov robí hrozbu, no vždy sa prejavoval ako verný služobník kráľa.

DSC_0078

Rod Grablhastovcov

Rod skvelých námorníkov a moreplavcov. Majú pod palcom hlavne lov veľrýb, ale tiež krčmy a verejné domy. Ostatné rody si od nich držia odstup pre ich blízky vzťah k spodine, ale málokto sa im to odváži povedať do očí, pretože sa o nich vie, že ostrejší než harpúna.

DSC_0078

Rod Kumsmodovcov

Rod dnes známy svojou medovinou a liečivým medom. Ide však o prastarý rod, z ktorého pochádzalo mnoho slávnych hrdinov a dobrodruhov. Ich rod je známy svojou lučišníckou jednotkou zvanou Tisíc žihadiel.    

Významné osobnosti:

Bojan Kumsmod, zvaný Smelý (rytier, 1192-1269)

Dnes už legendárny hrdina, ktorého meno je známe v celom kráľovstve. Bol považovaný za najlepšieho šermiara svojej doby, dvanásť veľmožov mu ponúklo svoje dcéry na vydaj a hovorí sa, že zabil draka, sídliaceho pod horou Urugas. Bojanov meč sa stratil krátko po jeho smrti a mnohí dobrodruhovia po ňom dodnes pátrajú. 

DSC_0078

Norveid

Najbohatšie mesto a najväčší prístav v kráľovstve. Prezývku „mesto tisícov krás a tisícich pachov“ si vyslúžil nielen pre svoje trhy s korením, ale aj pre svoju preľudnenosť. O Norveide sa hovorí ako o najslobodnejšom meste, v ktorom jetisíc možností a preto sa sem mnohí sťahujú za lepšou budúcnosťou, no len málokedy sú ich predstavy naplnené. Mesto je plné učencov, kňazov a filozofov, ale izhýralcov, žobrákov a vrahov. Stojí tu tiežveža gildy mechanikov. Medzi významné rody, pochádzajúce z Norveidu patria rody al Hazzali, al Uma a rod Aulitijovcov.

DSC_0078

Rod Aulitijovcov

Najbohatší rod v kráľovstve. Mnohé rody im vyčítajú, že viac ľudia ako vinári a mnohí menovanie Aulitijovcov do funkcie správcov Norveidu považujú za jediné chybné rozhodnutie kráľa Jana III. Ozývajú sa dokonca hlasy, že Aulitijovci sú prepojení s miestnym podsvätím a ich majetky majú v niektorých prípadoch pochybný pôvod.

DSC_0078

Rod al Uma

Tento rod svoju vážnosť odvodzuje z bohatej tradície doktorov,filozofov a učencov. Jeho učitelia sa ujímajú výchovy mladých kráľov a bohatých šľachticov z celého kráľovstvaNejeden šľachtic vďačí za svoje zdravie, vzdelanie a bohatstvo práve im. Hovorí sa, že v podzemí svojho sídla majú najväčšiu knižnicu v celom kráľovstve, no málokto má toľko šťastia, že sa do nej dostane.  

DSC_0078

Rod al Hazzali

Je jedným z najbohatších rodov v Norveide (a možno i v kráľovstve). Obchodujú s luxusným tovarom a ich flotila obchodných lodí je najväčšia v celom kráľovstve, ale iďaleko za jeho hranicami. Bohatstvo však vyvoláva závisť a mnohých členov z rodu obviňujú z paktovania s cudzákmi a nečistými silami.

Významné osobnosti:

Kruppe al Hazzali (obchodník a bývalý vladyka Vlčích skál, 1283-)

Kruppe al Hazzali patrí medzi nemnohých dobrodruhov, ktorí ťažia z bohatstva svojho rodu a cestujú po krajine. Jeho cesty ho zaviedli až do východného pohraničia, kde získal silné postavenie v dedine Vlčie skaly a neskôr sa stal jej vladykom. Pre podozrenie zo spolupráce s tajným cechom zlodejov odstúpil z funkcie a stiahol sa do úzadia.

DSC_0078

DornFelder

Toto mesto preslávilo predovšetkým skvelé červené víno. Vzniklo spojením miest Dorn a Felder, ležiacich na Červenej rieke a je tiež známe ako „mesto záhrad“. Obrovské záhrady a parky sa v súčasnosti rozprestierajú od mestských hradieb  po niekdajšie bojové polia medzi DornFelderom a Brandlovou branou. Medzi najvýznamnejšie rody, pochádzajúce z tohto mesta patria rod Merlotini a rod di Selva.

DSC_0078

Rod Merlotini

Bohatý a vznešený rod, ktorý spojil mestá Dorn a Felder do jedného. Obchodujú s vínom a vzácnymi pochutinami. Ich panstvom je nádherný zámok Belcol, azda najrozsiahlejšie a najprepychovejšie sídlo v celom kráľovstve. Tu majú takmer nekonečné sady a zbierku exotických rastlín a zverov. 

Významné osobnosti:

Alessio di Maria Merlotini (šľachtic, 1288-1314)

Známy gentleman a umelec, veľmi obľúbený najmä na kráľovskom dvore, kde bývala jeho spoločnosť vyhľadávaná najmä mladými dámami. Vyhlásený someliér a arbiter alegancie, ktorého slovám načúvali aj krajčíri kráľovského dvora. Na svojich cestách východným pohraničím sa zastavil aj v dedine Vlčie skaly, kde sa stal obeťou krvavého rituálu miestnych bosoriek.

Aurelio Campanulio Merlotini (poľný maršal, 1263-)

Vrchný veliteľ ozbrojených posádok juhovýchodného cípu, ležiaceho medzi oboma prítokmi Červenej rieky a Vápennými horami. Vyznamenal sa v boji proti Vodárstvu a patrí medzi najčestnejších a najskúsenejších vojakov na južnej strane kráľovstva.  

Rod di Selva

Významný, hoci nie taký mocný rod, ktorý je známy najmä svojou maliarskou školou.

Významné osobnosti:

Tilia di Selva (cestovateľka a umelkyňa, 1263-1314)

Manželka Vladiusa di Selvu, známeho cestovateľa, verná spoločníčka na jeho cestách a mecenáška pouličných umelcov. Za záhadných okolností bola zavraždená v pohraničnej dedine Vlčie skaly.   

Mapy

Mapa Kráľovstva vína                                     Mapa Červenokamenského kraja

    Kronika 1315 titulka

Kronika

Kronika 1315 titulka Kronika 1314 titulka Kronika 1315 titulka

Úvod

Kto nesníval po pozretí dobrého filmu alebo prečítaní vzrušujúcej knihy o tom, že prežije daný príbeh na vlastnej koži? Občianske združenie Schatmansdorf Častá v spolupráci s múzeom hradu Červený Kameň pre vás pripravilo možnosť splniť si svoje sny a stať sa na malú chvíľu hrdinom z vašej fantázie.

Najnovšia akcia: Zimný LARP 2017

Čo je to LARP?

adoLARP je akcia, ktorá je zároveň spoločenskou hrou, kultúrnym podujatím, relaxačnou terapiou a príležitosťou rozvíjať svoju fantáziu, prípadne premieňať obsah svojej rozvinutej fantázie na skutočnosť. Čiastočne. LARPy (live action role play) sú hry na hrdinov, hrané na živo, až na to, že každý môže byť tým, kým chce.

Nie sú vám sympatickí maloletí hrdinovia, ovešaní čarodejnými predmetmi, ktoré všetku námahu oddrú namiesto ich nositeľov? Buďte charizmatický temný mág, rozvíjajúci svoje nekalé plány, buďte krutým tyranom a vychutnajte si to najprecítenejšie zvíjanie sa v predsmrtných kŕčoch, ktoré vám s radosťou pripraví niektorý z vašich protivníkov.

Ani toto nie je nič pre vás? Tak buďte pouličný predavač rýchleho elfského občerstvenia, nepríjemný podnikateľ v oblasti poskytovania ochranných služieb opusteným princeznám, starý rytier, ktorého nebaví život, prípadne mladý rytier, ktorého nebaví smrť.

Ani toto nie je nič pre vás? Seďte teda celý deň v krčme, popíjajte pivo, požmurkávajte na sympatické krčmárky a dúfajte, že vám nerozbijú krčah o hlavu. Vy chcete ísť na LARP! Jediné, čoho sa zatiaľ možno bojíte je, že neviete, čo tam budete robiť. Nezúfajte, majstri a organizátori vám poradia, vymyslia spolu s vami ideálu zmes hrdinstva, intríg, vtipu a pohodového ničnerobenia, po ktorej zatúžite s príchodom leta (občas aj zimy) každý rok.